Logo

Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o.
Jednostka Certyfikująca Wyroby
Jednostka Notyfikowana NB 2534

English version

Numer certyfikatu:

ITT.0.0.0.0.0

Posiadacz certyfikatu:

Nazwa Firmy Sp. z o.o.
ul. Uliczna 1
PL 00-000       Miasto

Nazwa wyrobu:

Nazwa wyrobu, model wyrobu lub opis.

Okres ważności certyfikatu:

Wydanie: 1
Ważny do: 2018-02-08